неделя, 25 март 2018 г.

Готовността на детето за училищеСъвети за родителите

 

Здравейте , уважаеми родители!

 

Вие се вълнувате не по- малко от децата, относно постъпване на детето в училище. Но помнете, че всички ние сме ученици в училището живот. Детето не се ражда първокласник и готовността за училище- това е комплекс от способности, подаващи се на упражнения. Упражнения, задачи, игри, избирани от вас за развитието на детето, могат лесно, достъпно и весело да се изпълнят с мама, татко, баба, дядо, кака, батко - с всеки, който разполага със свободно време и желание да се занимава. При подобни задачи обръщайте внимание на слабите места на своето дете.

Иновативни подходи за организация на обучението


         Здравейте, колеги!
 40 години съм начален учител. Винаги съм търсила интересни иновативни начини, свързани с обучението и възпитанието на децата, така че те да бъдат активни участници в него. Опирам се на техния социален и житейски опит при търсене на решения. Уча ги как и откъде да търсят информация, за да решат определени задачи.  
В тази статия реших да споделя с вас как използвах и използвам иновационните методи и подходи  в своята работа.

Нарушената самооценка при децата

 

Здравейте, уважаеми родители!

 

Нека погледнем как самооценката се проявява в поведението на децата. Активност, находчивост, чувства за хумор, общителност – това са качества , характерни за деца с обективна оценка за себе си. Те с желание участват в игрите, не се обиждат, ако се окажат губещи  и не дразнят победените в такива случаи.

Пасивността, мнителността, повишената ранимост, обидчивостта често са характерни за деца с понижена самооценка. Те не искат да участват в играта, защото се боят да не загубят, ако пък участват, се обиждат и си тръгват. Понякога деца, на които се дава негативна оценка в семействата, се стараят да компенсират това в общуването с децата. Те искат винаги и навсякъде де са първи и го преживяват болезнено , ако не успеят.

събота, 24 март 2018 г.

Моето дете не иска да четеЗдравейте, уважаеми родители!

 

Напоследък, актуален проблем за родителите се явява нежеланието на  децата да четат. Причина за това по- скоро се явява нашата пасивност и липсата на навик да четем на децата. На фона на наситеното информационно пространства с телевизионни предавания, компютърни игри, ние все по- малко отделяме внимание на четенето на литература. Оттук и проблемите в училище: ниска четивна техника, трудно разбиране на условието на текстовите задачи по математика, грешки при изпълнението на писмените упражнения.

Как вие сами можете да помогнете на детето си?