сряда, 21 февруари 2024 г.

Пластелинография

  
         Пластелинографията е нетрадиционна техника за рисуване.Тя е ново направление в детското творчество, което създава обемни картини върху плоскости.Необичаен способ за рисуване- увлекателно занятие не само за деца, но и за възрастни. Пластелинографията има за цел не само да развие творческите способности на децата, но и да разшири знанията за обкръжаващия свят, формира интелекта, развива психическите процеси, активно влияе за развитие на фината моторика.