понеделник, 21 юни 2021 г.

Веселите охлювчета

 


  Здравейте!
  Веселите охлювчета дават възможност за съставяне на различни упражнения за развитие на речта. Ето някои от тях: 
  • Да разгледат изображенията на картинките и напишат в 2 колони думи, съдържащи дадения звук и тези, в които го няма; 
  • Да подредят в колонки думите с дадения звук спрямо мястото му в думата/ начало, среда, край/;
  • Да се съставят изречения, като използват  изображенията на картинките;
  • Да съставят кратък разказ, като свържат няколко от  изображенията в охлювчето и т.н.
 Тези весели охлювчета са подходящи и за логопедична работа върху трудните звукове.

Оцвети събираемите