неделя, 15 март 2020 г.

Проверка на изчислителните умения на учениците за събиране и изваждане до 100